kredyty

Blokada środków jako zabezpieczenie kredytu

Co konkretnie kryje się pod pojęciem blokady środków co jest, jak czytałem, jedną z form zabezpieczenia kredytu?

To w praktyce chyba bardzo rzadko stosowane zabezpieczenie kredytu, jeśli już to raczej kredytu firmowego. Polega na tym, że zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej bank blokuje na czas spłacenia kredytu określoną kwotę środków pieniężnych kredytobiorcy które ten posiada na swych depozytach bankowych czyli na lokatach terminowych oraz rachunkach bankowych (kontach firmowych, osobistych, oszczędnościowych). Ten rodzaj zabezpieczenia, jak wskazaliśmy wyżej, jest rzadko praktykowany z tej prostej przyczyny że zazwyczaj przedsiębiorcy bardziej opłaca się skorzystać z owych własnych środków zgromadzonych na depozytach bankowych niż zaciągać kredyt. Przy okazji nadmieniamy, że nie należy utożsamiać zabezpieczenia w postaci blokady środków z zabezpieczeniem na wierzytelnościach przedsiębiorcy. Owszem, depozyty są też nazywane (np. w postępowaniu egzekucyjnym) wierzytelnościami ale jak chodzi o zabezpieczenie kredytu firmowego na wierzytelnościach kredytobiorcy, to chodzi w szczególności o jego należności które on posiada u kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.