kredyty

Dlaczego pożyczki hipoteczne są tańsze

Prosiłabym o wyjaśnienie na jakiej podstawie pożyczki hipoteczne są tańsze od zwykłych pożyczek gotówkowych nawet jeżeli bank wie o tym, że pożyczkobiorca ma nieruchomość bo przecież sprawdzają zdolność kredytowa i majątek zanim przyznają pożyczkę.

Przed podjęciem decyzji w przedmiocie udzielenia niezabezpieczonej pożyczki, bank sprawdza dochody klienta oraz czy nie ma już przeterminowanych zadłużeń w bankach, SKOK-ach a niektóre banki możliwe że sprawdzają także innego rodzaju zobowiązania, w rejestrach długów – Biurach Informacji Gospodarczej. Według naszej wiedzy, nie sprawdzają tego, czy osoba ubiegająca się o taką pożyczkę posiada nieruchomość bądź inne składniki majątku.

Pożyczka hipoteczna, jak sama nazwa tego produktu wskazuje, jest zabezpieczona na hipotece nieruchomości pożyczkobiorcy. Takie zabezpieczenie daje bankowi niemal pewność odzyskania pożyczki poprzez zlicytowanie nieruchomości albo przejęcie nieruchomości po bezskutecznych licytacjach (niektórzy uważają że korzystniejszym zabezpieczeniem jest zastaw: http://windykator.info.pl/o-wyzszosci-zastawu-nad-hipoteka/ ale przy wysokich kredytach nie ma czego zastawić odpowiednio wartościowego). Natomiast jeżeli bank nie zabezpieczy roszczenia na hipotece, to może okazać się, że pożyczkobiorca oficjalnie pozbył się majątku, w tym nieruchomości albo że prowadzona jest z jego nieruchomości egzekucja na wniosek innych wierzycieli lub co gorsza, inny wierzyciel (np. inny bank) uzyskał zabezpieczenie hipoteczne i w związku z tym korzysta z pierwszeństwa zaspokajania przed innymi wierzycielami.

komentarze 2

 • Halszka

  Nie bardzo wiem, czym się różni kredyt hipoteczny od hipotecznej pożyczki, można prosić o wytłumaczenie różnicy? Przepraszam, że niezupełnie na temat.

  • Administracja

   W obu przypadkach zabezpieczeniem jest hipoteka, ale to dwa różne produkty finansowe. Kredyt hipoteczny przyznawany jest wyłącznie na zakup lub na budowę nieruchomości. Kredytobiorca nie otrzymuje od banku gotówki, nie może jej przeznaczyć na cel inny od tych wyżej wymienionych.

   Pożyczka hipoteczna natomiast jest to pożyczka gotówkowa tyle że właśnie z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości należącej do dłużnika. Czyli dłużnik jest już właścicielem nieruchomości a nie tak jak przy kredycie hipotecznym, że dopiero ją buduje lub nabywa i na ten cel potrzebuje finansowania. Pożyczkę hipoteczną pożyczkobiorca otrzymuje w gotówce (na konto bankowe) i pieniądze w ramach pożyczki hipotecznej może sobie przeznaczyć na wybrany cel którego nie musi bankowi określać.

   Obydwa produkty a więc kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna, należą do najtańszych kredytów a to dlatego, ze zabezpieczone są na nieruchomości w formie hipoteki w księdze wieczystej. Nieruchomość powszechnie uważana jest za bodaj najpewniejsze zabezpieczenie, pewniejsze niż zastaw na rzeczach ruchomych. Kredyt hipoteczny jest trochę tańszy od pożyczki hipotecznej, pewnie dlatego, że bank ma pełną kontrolę nad przeznaczeniem i wydawaniem środków z kredytu. Pożyczka hipoteczna jest znacznie tańsza od niezabezpieczonych rzeczowo kredytów gotówkowych a czasem skutecznie konkuruje kosztem także z kredytem samochodowym, jako pożyczka na sfinansowanie właśnie zakupu auta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.