kredyty

Niedopatrzenie banku przy badaniu zdolności kredytowej

Mam pytanie dotyczące kredytów udzielanych przez banki. W 2013 r osoba mająca ponad 60 lat otrzymała sześć pożyczek w różnych bankach na łączną kwotę ok 40 tyś zł. Raty które w związku z tym zadłużeniem były do spłaty wynosiły miesięcznie ok 2 tyś co przekraczało o połowę cały miesięczny dochód. Na dzień dzisiejszy kredyty nie są spłacane i rodzinie grozi obciążenie długami. Moje pytanie brzmi czy w związku z tą sprawą można wytoczyć bankom sprawę o niesprawdzanie wypłacalności kredytobiorcy. Czy taka możliwość istnieje jeżeli tak to co można wywalczyć.

W przedstawionej sytuacji brak jest podstaw ku temu aby kredytobiorca mógł wywalczyć w sądzie od banków jakieś zadośćuczynienie lub (częściowe) umorzenie kredytów. Możemy tu mówić o niedopatrzeniu ze strony banków, jednak nie wpływa ono na ważność zawartych umów pożyczek. Ponadto należy wskazać, że nawet w przypadku niewystarczającej zdolności kredytowej kredytobiorcy jak idzie o wysokość dochodów, bank może mimo tego udzielić mu kredytu jeśli zostaną ustanowione zabezpieczenia np. rzeczowe, albo poręczenie. Badanie zdolności kredytowej przez bank jest obowiązkiem publicznoprawnym, ale nie obowiązkiem w stosunku do klienta. Swoją drogą to kredytobiorca powinien wiedzieć, jaką kwotę łączną kredytów może zaciągnąć przy swoich zarobkach, wszak wiedział albo powinien sprawdzić ile będą wynosić łącznie miesięczne raty. Co więcej, jeśli przyjąć, że zaciągając (kolejne) kredyty wiedział, że ich nie spłaci (gdyż łączna kwota miesięcznych rat jest wyższa od jego miesięcznych dochodów) a nie dysponuje majątkiem, to można podejrzewać że dopuścił się przestępstwa wyłudzenia tych kredytów. Z takim zastrzeżeniem, że jeśli nie wprowadzał banków w błąd poprzez podawanie nieprawdziwych informacji przy zaciąganiu kredytów, to można ewentualnie uznać, że kredytobiorca pomylił się w rachubie nie mając złej woli albo po prostu całkowicie zdał się na banki jak idzie o ocenę zdolności kredytowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.