kredyty

Odmowa przyznania kredytu – możliwe przyczyny

Czy mogliby Państwo podpowiedzieć mi dlaczego ja nie otrzymałem kredytu a kolega z mojej firmy tak? Mamy bardzo podobną sytuację i obaj, zresztą po wspólnych konsultacjach postanowiliśmy ubiegać się o taki sam kredyt, w tym samym banku. Sytuacja wygląda tak, że ja pracuję w firmie ok. pół roku dłużej niż on i mamy takie same stawki wynagrodzenia oraz takie same premie. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą. Nie mam żadnych zaległych kredytów (on też nie). Posiadam kilka kart kredytowych, ale na wszystkich są pełne limity kredytu do wykorzystania. Jako zabezpieczenie kredytu wchodziło w grę przewłaszczenie samochodu i w jego i w moim wypadku przy czym mój samochód przedstawia chyba większą wartość. Pomimo tego analitycy bankowi jemu przyznali kredyt w kwocie o jaka wnioskował a mnie zaproponowali o wiele niższy. Dlaczego?

Trudno nam jednoznacznie stwierdzić, dlaczego bank określił Pana zdolność kredytową jako niewystarczającą, ale wspomniał Pan w pytaniu że posiada kilka kart kredytowych. Informacje o tych kartach są w Biurze Informacji Kredytowej i posiadanie kart kredytowych pomniejsza zdolność kredytową ich właściciela w przypadku ubiegania się o kolejny kredyt. To tak, jakby miał Pan kilka zaciągniętych pożyczek. Wspomniał Pan też o tym, ze kiedyś prowadził Pan działalność gospodarczą; może z tego okresu pozostały Panu jakieś niespłacone długi? Nawet jeżeli nie są to długi z tytułu kredytów ale np. w stosunku do kontrahentów albo inne ukryte zobowiązania, to mogli Pana umieścić w Biurze Informacji Gospodarczej i stąd bank dowiedział się o tych zobowiązaniach. Oczywiście to tylko nasza spekulacja, Pan wie lepiej a spekulacja stąd, że wszak zaniechał Pan prowadzenia działalności więc pewnie biznes nie rozwijał się zgodnie z Pana oczekiwaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.