pożyczki prywatne

Odmowa wydania a wypowiedzenie umowy pożyczki

Otrzymałem pożyczkę od kolegi z pracy. Umowa pożyczki jest na piśmie sporządzona i wpisaliśmy okres 12 miesięcy ale dopiero niecałe dwa miesiące minęły a pożyczkodawca poinformował mnie że wypowie mi umowę, bo dowiedział się, że mam komornika na pensji i na innym wydziale zakładu jest osoba która też pożyczyła mi pieniądze i już miesiąc temu był termin zwrotu a nie zwróciłem. I komornik (w sprawie o odszkodowanie) i ta wcześniejsza niespłacona pożyczka to jest prawda ale myśmy w umowie nie wpisali żadnych takich zastrzeżeń, że on może żądać zapłaty wcześniej. On twierdzi, że to jest przepisowe jeżeli pożyczkodawca dowie się, że spłata pożyczki jest zagrożona, podał jakiś przepis kodeksu chyba siedemset ileś tam. Przypomniał mi, że pytał mnie przed podpisaniem umowy, czy mam jakieś długi i że ja wtedy powiedziałem, że nie mam. Na koniec powiedział, że naszą rozmowę nagrał i rozłączył się. Proszę o poradę, czy naprawdę jest taki przepis który daje mu prawo nagle wypowiedzieć mi pożyczkę?

Jeżeli w umowie pożyczki nie zastrzeżono, iż może zostać wypowiedziana z powodu pogorszenia się wypłacalności, sytuacji finansowej pożyczkobiorcy tak jak zastrzegają taką możliwość banki: http://pamietnikwindykatora.pl/wypowiedzenie-umowy-kredytu-z-powodu-pogorszenia-sie-zdolnosci-kredytowej/, to pożyczkodawca nie ma prawa wypowiedzieć umowy. Pożyczkodawca może ma na myśli art. 721 Kodeksu cywilnego ale ten przepis stanowi nie o wypowiedzeniu umowy pożyczki tylko o odstąpieniu od umowy pożyczki przed jej udzieleniem i o odmowie wydania przedmiotu pożyczki jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.

Nie wiem, czy Pan (choć pośrednio) przytaknął w tej nagranej rozmowie, że zataił Pan przed nim iż ma Pan długi. Jeżeli nie zwróci Pan pożyczki w umownym terminie, to pożyczkodawca może złożyć zawiadomienie o jej wyłudzeniu, podnosząc że wprowadził Pan go w błąd co do możliwości – zamiaru spłaty pożyczki.

komentarze 2

  • wujek

    Podpisałem z dłużnikiem umowę o udzieleniu i spłacie pożyczki. Co miesiąc ma mi oddawać po 1000 zł. a pożyczka opiewa na kwotę 20.000 zł. Już dwukrotnie miał mi więc oddać po 1000 zł. ale nic nie zapłacił. Czy w takiej sytuacji mam prawo żądać całości pieniędzy i skierować sprawę do windykacji?

    • Administracja

      Mógłby Pan tak zrobić jeżeli w tym porozumieniu zastrzegliście że w przypadku opóźnienia w spłacie którejkolwiek z rat całość pożyczki staje się wymagalna. W przeciwnym wypadku (i jeżeli jest to jedyny dokument świadczący o udzieleniu pożyczki) może Pan żądać od niego zapłaty tylko tych rat które już stały się wymagalne. Czyli, w Pana sytuacji na dzień dzisiejszy może Pan żądać od niego tylko 2.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.