pożyczki prywatne

Potwierdzenie spłaty pożyczki

Zacznijmy od pytania pewnej pani:

Czy spłacając pożyczkę prywatną powinnam żądać podania przez pożyczkodawcę jego numeru rachunku bankowego, czy spłata z ręki do ręki jest bezpieczna? I czy ewentualnie można dokonać spłaty bez potwierdzenia z ręki do ręki to znaczy czy sąd może mi uwierzyć że pożyczkę zwróciłam ale nie mam na to potwierdzenia?

Podobnie jak przy udzieleniu pożyczki tak i przy jej spłacie, najlepiej dla udzielającego pożyczki dla dokonującego jej zwrotu przelewać pieniądze na konto. Wykluczone wówczas jest ewentualne skuteczne podniesienie zarzutu (w Pani przypadku ze strony pożyczkodawcy), że np. nie otrzymał pieniędzy albo otrzymał w niższej kwocie niż widnieje na pokwitowaniu gdyż np. do złożenia podpisu został zmuszony groźbą, szantażem czy przemocą. Osobiście nie słyszeliśmy aby taki przypadek miał miejsce, tzn. żeby pożyczkodawca w sądzie twierdził iż coś takiego miało miejsce, ale po co kusić los. Natomiast już bardziej prawdopodobnym jest że pożyczkodawca po otrzymaniu zwrotu pożyczki „z ręki do ręki” nie wyda pożyczkobiorcy pokwitowania, potarga je. Przelew bankowy zaś oczywiście całkowicie eliminuje ryzyko skutecznego podniesienia tego typu kłamliwych zarzutów. Jeżeli natomiast chodzi o to czy sąd może dać wiarę temu że pożyczkobiorca zwrócił pożyczkę lub jej część lecz brak jest na to potwierdzenia, to jest to raczej mało prawdopodobne. Można wśród prawników spotkać się ze zdaniem, że sąd nie powinien uwzględnić takiego zarzutu, twierdzenia. Tym niemniej pragniemy Panią poinformować że, znamy taki przypadek, czytaliśmy uzasadnienie wyroku. Z tym, że w tamtym przypadku pożyczkobiorca powołał świadka który potwierdził zeznania pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca złożył apelację do wyroku ale sąd drugiej instancji oddalił apelację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.