pożyczki prywatne

Pożyczka za zgodą współmałżonka

Poprosiłem kolegę o udzielenie mi oprocentowanej pożyczki w kwocie 45 tys. zł. Wahał się ale w końcu się zgodził ale pod warunkiem. Ten warunek jest taki aby moja żona figurowała w umowie pożyczki jako pożyczkobiorca solidarny. Moja żona nie chce się na to zgodzić, jest raczej przeciwna zaciąganiu przeze mnie pożyczki na cel na który jest mi ta pożyczka potrzebna. W takiej sytuacji kolega odmówił mi pożyczenia tych pieniędzy. Po jakimś czasie jednak powiedział, ze ostatecznie wystarczy mu jeżeli będzie miał pisemne oświadczenie od mojej żony że zgadza się ona na zaciągnięcie tej pożyczki. Co mu jako pożyczkobiorcy da takie jej oświadczenie?

Pisemna zgoda Pana umożliwi pożyczkodawcy egzekwowanie zwrotu pożyczki z Państwa wspólnego majątku. Wyrażając zgodę na zaciągnięcie pożyczki, Pana żona nie stanie się pożyczkobiorcą solidarnym i pożyczkodawca nie będzie mógł egzekwować (za pośrednictwem komornika) zwrotu pożyczki z jej osobistego, odrębnego majątku, ale ze wspólnego tak. W praktyce brak takiej zgody współmałżonka dłużnika powoduje, że wielu pożyczkodawców ma problem z odzyskaniem pożyczki, ponieważ okazuje się że pożyczkobiorca nie posiada dochodów podlegających egzekucji, nie posiada majątku osobistego, ale często wraz z żoną są właścicielami mieszkania lub domu lub innego składnika majątku na zasadzie małżeńskiej wspólności ustawowej: https://windykator.szczecin.pl/rozszerzenie-klauzuli-wykonalnosci-na-malzonke-pozyczkobiorcy/. Żeby można prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości, potrzebne jest uzyskanie klauzuli wykonalności także przeciwko współmałżonkowi (w zakresie wyroku, nakazu zapłaty uzyskanego przeciwko pożyczkobiorcy) , z ograniczeniem właśnie do wspólnego majątku małżeńskiego. A uzyskanie takiej klauzuli jest możliwe właśnie tylko wówczas gdy współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez drugiego współmałżonka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.